เกี่ยวกับเรา


                  

                            จากประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินมานานกว่า 20 ปี   ตำแหน่งสุดท้ายคือ

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา    ผมสามารถให้คำแนะนำท่านได้ ทั้งในเรื่องการซื้อขายบ้าน  ขั้นตอนการขอวงเงิน

กู้กับธนาคาร   การประกันภัย  ประกันชีวิตหรือทรัพย์สินของท่าน  หรือต้องการคำแนะนำด้านอื่น ๆ ที่ผม

พอช่วยได้   ยินดีครับ   ติดต่อมาได้ที่  043-812460  หรือ  081-2600750